Thẻ: thông số lốp

Cách đọc thông số lốp xe – tài xế Việt cần biết

Những chỉ số quan trọng bằng chữ và số giúp người sử dụng mua và thay đúng lốp xe cũng như các điều kiện hoạt động phù hợp. Không chỉ hữu ích trong việc mua và thay cùng loại lốp, các thông số kỹ thuật lốp xe còn hỗ trợ trong việc nâng cấp hoặc đổi loại lốp chạy […]

Read more