Thẻ: csgt được dừng xe khi nào

Thanh tra đường bộ được dừng xe trong trường hợp nào?

Thanh tra đường bộ dừng phương tiện giao thông đường bộ trong trường hợp cấp thiết để kịp thời ngăn chặn hậu quả có thể xảy ra đối với công trình đường bộ…   Hỏi: Thanh tra giao thông đường bộ có được dừng xe để kiểm tra? Nếu được thì thanh tra giao thông được dừng xe […]

Read more