Có nên đòi cảnh sát bồi thường vì làm hỏng xe?

Khi cẩu xe của tôi với lỗi đỗ ở đường cấm, cảnh sát đã làm xước và móp phần đuôi. (Quang Tuyền).

Tôi phải sửa hết 5 triệu đồng. Xin hỏi tôi có quyền yêu cầu công an bồi thường không?

Luật sư trả lời:

Theo Điều 584 Bộ luật Dân sự năm 2015, người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

Pháp luật không quy định về hình thức lỗi trong việc gây thiệt hại, do vậy, hành vi gây thiệt hại do lỗi cố ý hay vô ý thì đều phải bồi thường.

Đối với trường hợp người của pháp nhân gây ra thiệt hại, theo quy định tại Điều 597 Bộ luật Dân sự, pháp nhân phải bồi thường thiệt hại do người của mình gây ra trong khi thực hiện nhiệm vụ được pháp nhân giao. Nếu pháp nhân đã bồi thường thiệt hại thì có quyền yêu cầu người có lỗi trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật.

Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm bao gồm: Tài sản bị mất, bị huỷ hoại hoặc bị hư hỏng; Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút; Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại; Thiệt hại khác do luật quy định.

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thoả thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Như vậy, đối chiếu với các quy định nói trên, bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu cơ quan công an đã làm hư hỏng xe của bạn (lỗi vô ý) phải bồi thường thiệt hại cho bạn. Ngoài khoản tiền bồi thường để sửa chữa, khôi phục lại xe như tình trạng ban đầu, bạn có thể yêu cầu bồi thường khoản thu nhập bị giảm sút trong thời gian mang xe đi sửa.

Đối với các trường hợp xe bị hư hỏng nghiêm trọng, bên bị thiệt hại cũng có thể yêu cầu bồi thường một khoản tiền tương ứng với giá trị xe bị giảm sút.

Luật sư Vũ Tiến Vinh
Công ty luật Bảo An, Hà Nội

Phạm Dự – vnexpress

Tagged ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *